Så här ger du dina anställda möjlighet att gå om obligatoriska kurser och prov med Easy LMS

Vårt LMS löser många problem för företag som tillhandahåller compliance-utbildningar till sina anställda. Ett vanligt problem för utbildare är att obligatoriska kurser och prov behöver göras om. Läs mer om hur vårt LMS tar bort detta krångel.

Ett vanligt problem

Våra obligatoriska kurser och prov kräver mycket övning för att bli godkänd. Går det att göra om prov?

Vår lösning

I en perfekt värld hade dina deltagare klarat sina prov i compliance på första försöket. Vårt LMS låter inte bara dina deltagare göra om hela provet; det ger dem också flexibilitet på första försöket.

Som administratör kan du aktivera ett av följande alternativ i inställningarna:

  • Att tillåta flera svarsförsök per fråga.
  • Att låta deltagare ändra sina svar under provets gång.
  • Att låta deltagare återvända till de knepiga frågorna.

Om dessa alternativ inte hjälper kandidaten att klara sig, finns det alltid möjlighet att göra om provet, och t.o.m. lägga till extra försök för enskilda deltagare.

Vi löser dina utbildningsutmaningar. Starta en gratis provperiod. 

Nyckelfunktioner

Gå ner på djupet

Dessa hjälpartiklar ger dig en bättre förståelse för hur vårt LMS fungerar. Dyk ner i detaljerna och använd dem när du fattar ditt beslut!