Forskellige typer vurderinger - og hvordan de anvendes!

Vurderinger kan forekomme som en stor blanding af smarte ord såsom diagnostisk, formative, summative og normrefererede vurderinger. Når du påbegynder dit arbejde som træner, kan dette måske virke overvældende, men bare rolig! Vurderinger er værktøjer, som hjælper os med at forstå, hvad vores træningsgruppe er god til og hvor de kan have brug for hjælp.

Caroline
Content Manager & HR Officer
Posted den
Opdateret den
Læsetid 7 minutes

Hovedformålet er at lære styrkerne og svaghederne i din gruppe at kende, således du kan skræddersy din træning. Målet er at udforme læringsmateriale, som passer til hver gruppe, hvilket giver din træning størst mulig indvirkning. Lad os nu se på disse forskellige typer af vurderinger. Hvilke vil være nyttige for dig? Vi hjælper dig med at navigere i forhold til de forskellige vurderinger!

Indhold

 1. Tre typer vurderinger
 2. Giv liv til din vurdering med Easy LMS

Tre typer vurderinger

Som træner kan du forenkle processen ved at fokusere på tre hovedtyper af vurderinger:

 1. Uddannelsesmæssige vurderinger
 2. Psykologiske vurderinger
 3. Subjektive og objektive vurderinger

Uddannelsesmæssige vurderinger

Uddannelsesmæssige vurderinger omfatter en række metoder og værktøjer, som anvendes til at måle og evaluere deltagernes læring og præstation. De kan omfatte formelle tests, quizzer, opgaver, projekter, observationer samt andre metoder til at måle deltagernes forståelse og evner. Det vigtigste formål er at måle, hvad træningsgruppen har lært og husker fra træningen. Resultaterne giver indsigt i, hvor træningsmaterialet skal styrkes samt til yderligere udforming af læseplanen [American Intercontinental University].

Tre nyttige eksempler på uddannelsesmæssige vurderinger

Formative vurderinger

Essensen af formative vurderinger ligger i opmærksomt at observere, hvordan deltagerne forstår materialet mens du vinder vedvarende feedback. Det opstår gennem samarbejde, hvor underviseren redefinerer sine undervisningsmetoder og deltagere styrker deres læringsrejse. Forklaret ganske enkelt; formative vurderinger:

  • kaster lys over deltagernes styrker og områder, som kan forbedres.
  • hjælper undervisere med at identificere udfordrende områder hos deltagerne, hvilket giver mulighed for at adressere vanskeligheder med det samme.

Kendetegn: gennemføres under træningen.

Essensen af formative vurderinger ligger i opmærksomt at observere, hvordan deltagerne forstår materialet mens du vinder vedvarende feedback

Summative vurderinger

Forestil dig en summativ vurdering som det ultimartive opgør til at måle, hvor fantastisk træningsgruppen har mesteret alting ved afslutningen af en træningssession samtidig med at der måles op mod en standard eller et benchmark.

Summative vurderinger vægter normaltvis tungt, hvilket betyder at med dem følger et certifikat eller en karakter. Eksempler på summative vurderinger omfatter en eksamen, et afslutningsprojekt, et essay eller en præsentation.

Kendetegn: gennemføres ved afslutningen af en træning.

Diagnostisk vurderinger

Forestil dig en diagnostisk vurdering som et smugkig eller en indledende test, som er udviklet til at guide trænere i at forstå deltagernes styrker og områder, hvor en smule ekstra støtte kan være fordelagtig inden træningen begynder. Efter behov kan en sammenlignelig test gives efter træningen for at evaluere, hvorvidt deltagerne har opnået de fastlagte træningsmål i kurset eller ej.

Kendetegn: gennemføres inden begyndelsen af træningen.

Psykologiske vurderinger

En psykologisk vurdering er et dybdegående indblik ind i forståelsen af, hvordan en person tænker, lærer, føler og opfører sig. Forestil dig det som en værktøjskasse med engagerende tests og fremgangsmåder udviklet til at afsløre et samlet billede af en persons funktionsevne. Det er ikke blot en vurdering, det er en individuel rejse ind i de fascinerende riger af sind og opførsel. [American Psychological Association].

To nyttige eksempler på psykologiske vurderinger

Personlighedsvurdering

Testen opfylder to formål: sammensætning af et livligt mosaik af en persons personlighed eller udpegning af unikke træk, som definerer karakteren. Udforsk en verden af dynamiske værktøjer til personlighedsvurderinger, som styrker udviklingsmål, guider karriereudvikling samt evaluerer teamdynamikker.

Kendetegn: fokuserer på individuelle træk, fordudsiger opførsel, flere anvendelsesmuligheder.

Intelligenssvurdering

En intelligenstest er en metodisk vurdering udviklet til at kvantificere kognitiv skarphed og færdigheder. Den dykker ned i problemløsende dygtighed, logisk tænkning, hukommelsesevner og andre kognitive færdigheder. Det drejer sig om at forstå sindet. Hvor blomsterer dine deltagere op og hvor kan de eventuelt have lyst til at dykke ned i og vokse? En klar ide om en persons læringsmuligheder kan være nyttig som grobund.

Kendetegn: fokuserer på individuelle kognitive færdigheder, måling og kvantificering af de kognitive muligheder.

Objektive og subjektive vurderinger

Trænere anvender to grundlæggende metoder: objektive og subjektive vurderinger til at måle deltageres læring. Objektive tests med multiple-choice quizzer og udfyld tomme felter - zoom ind på specifikke fakta og begreber. Bedømmelse sker typisk med en rubrik eller et automatisk resultat, hvilket sikrer en fair og konsekvent tilgang.

I modsætning hertil udfordrer subjektive vurderinger deltagere til at anvende viden og vise kritisk tænkning. Det være sig gennem skriftlige essays, portfolier, capstone-projekter og mundtlige præsentationer. Her fokuserer bedømmelsen på den overordnede kvalitet af en deltagers arbejde fremfor at se detaljeret på specifikke korrekte besvarelser. Det er en dynamisk duo, som indfanger såvel viden som praktisk omsætning.

Tre nyttige eksempler på objektive vurderinger

Multiple-choice tests

Målet med en multiple-choice test er at vurdere en persons forståelse og viden i forhold til ét bestemt emne ved at fremlægge forskellige spørgsmål - hvert med flere svarmuligheder. Testdeltagere skal vælge det korrekte svar ud fra de givne valgmuligheder. Den kan anvendes som en formativ, summativ eller diagnostisk vurdering.

Kendetegn: fokuserer på at vurdere viden, effektiv, standardiseret, nemt skalerbart.

Test med sandt-falsk

I en test med sandt-falsk er det deltagernes opgave at bevise deres forståelse af faktuel information om et specifikt emne. Hver del fremlægger en udtalelse og deltagerne skal fastslå, hvorvidt den er sand eller falsk baseret på deres viden om emnet. Det er en ligefrem øvelse med gennemgang af informationer for at komme frem til de korrekte svar. Den kan anvendes som en formativ, summativ eller diagnostisk vurdering.

Kendetegn: fokuserer på vurdering af viden, effektiv, standardiseret, nemt skalerbart.

Test med udfyld tomme felter

En test med udfyld tomme felter er som et puslespil med ord. Deltagerne præsenteres for en given sætning med manglende ord; deres opgave er at udfylde disse tomme felter ved at anvende den viden, de har om emnet. Det er en måde til at bevise, hvad de har lært. Den kan anvendes som formativ, summativ eller diagnostisk vurdering.

Giv liv til din vurdering med Easy LMS

Opdag magien i Easy LMS — en nem måde til at oprette engagerende vurderinger! Forestil dig dette: objektive vurderinger væves nemt ind i din træningsrejse uanset om det er ved begyndelsen, i midten eller ved afslutningen af læringsrejsen. Du kan anvende vores fuldgyldige Eksamensværktøj til at oprette en vurdering! Udtænk test med multiple-choice, sandt-falsk eller udfyld tomme felter - lige så mange som du har lyst til. Importer spørgsmål eller opret din egen vurdering helt fra bunden, passende til dine behov. Naturligvis med mulighed for et individuelt layout!

Forestil dig dette: objektive vurderinger væves nemt ind i din træningsrejse uanset om det er ved begyndelsen, i midten eller ved afslutningen af læringsrejsen

Og her er det bedste ved det hele: bland din vurdering, test, eksamener eller hvad end du kalder dem ind i din foretrukne læringssti! Easy LMS giver dig mulighed for at kombinere eksamener med kurser, hvilket giver dig kontrol som den ultimative guide gennem læringsstien. Skræddersy sekvensen for den stærkest mulige læring. Til dette er funktionen Academy tilgængelig. Denne gør det muligt for dig at etablere et personligt læringsmiljø til hver klient. Saml dine klienter og tests på ét sted; lad os gøre det nemt!

Nyttige kilder

 1. American Intercontinental University
 2. American Psychological Association
 3. TAO testing

Ofte Stillede Spørgsmål

Gå i dybden

Hvad er onlineeksamen?

Hvad er onlineeksamen?

Onlineeksamen er gennemførsel af en test til at måle vidensniveauet hos deltagerne inden for et givent emne. Tidligere skulle man samles i et klasseværelse for...

Læs mere