Verschillende soorten beoordelingen - en hoe ze te gebruiken!

Beoordeling kan een grote mengelmoes lijken van mooie woorden zoals diagnostiek, formatieve, summatieve en normgerelateerde beoordelingen. Als je begint als trainer kan dit overweldigend overkomen, maar maak je geen zorgen! Beoordelingen zijn hulpmiddelen die ons inzicht geven in waar onze trainingsgroep goed in is en waar ze misschien hulp bij nodig hebben.

Caroline
Content Manager & HR Officer
Gepost op
Bijgewerkt op
Leestijd 7 minuten

Het belangrijkste principe is de sterke en zwakke punten van je groep te achterhalen, zodat je jouw training op maat kunt maken. Het doel is om leerinhoud te bieden die past bij elke groep, waardoor je training meer impact heeft. Laten we het nu eens hebben over deze verschillende soorten beoordelingen. Welke zijn nuttig voor jou? Wij zullen je wegwijs maken in de wereld van de verschillende beoordelingen!

Inhoudsopgave

 1. Drie soorten Beoordelingen
 2. Breng je beoordeling tot leven met Easy LMS

Drie soorten Beoordelingen

Als trainer kan je de zaken vereenvoudigen door je te richten op de drie belangrijkste soorten beoordelingen:

 1. Educatieve beoordelingen
 2. Psychologische beoordelingen
 3. Subjectieve en objectieve beoordeling

Educatieve beoordelingen

Educatieve beoordelingen omvatten een reeks methoden en tools die gebruikt worden om het leren en presteren van de deelnemers te meten en te evalueren. Het kan gaan om formele tests, quizzen, opdrachten, projecten, observaties en andere manieren om het begrip en de capaciteiten van de deelnemers te meten. Het uiteindelijke doel is het bepalen wat de trainingsgroep geleerd en onthouden heeft van de training. De resultaten bieden inzichten om het trainingsmateriaal te verbeteren en het curriculum verder vorm te geven [1].

Drie nuttige voorbeelden van educatieve beoordelingen

Formatieve beoordelingen

De essentie van formatieve beoordelingen ligt in het aandachtig observeren hoe deelnemers de stof opnemen, terwijl ze voortdurend feedback krijgen. Het is een gezamenlijke inspanning waarbij instructeurs hun lesmethoden verfijnen en leerlingen hun leerproces verbeteren. Eenvoudiger gezegd, formatieve beoordelingen:

  • Werpen licht op de sterke punten en verbeterpunten van leerlingen.
  • Helpen instructeurs om uitdagende onderdelen voor leerlingen te identificeren, zodat ze moeilijkheden direct kunnen aanpakken.

Belangrijkste kenmerk: tijdens de training.

De essentie van formatieve beoordelingen ligt in het aandachtig observeren hoe deelnemers de leerstof opnemen, terwijl ze voortdurend feedback krijgen.

Summatieve beoordelingen

Stel je een summatieve beoordeling voor als de ultieme krachtmeting om te bepalen hoe goed de trainingsgroep alles onder de knie heeft aan het einde van een trainingsonderdeel, terwijl ze zich meten met een standaard of benchmark.

Summatieve beoordelingen wegen meestal zwaar, wat betekent dat ze een certificaat of cijfer waard zijn. Voorbeelden van summatieve beoordelingen zijn onder andere een examen, een eindproject, een werkstuk of een voordracht.

Belangrijkste kenmerk: aan het einde van een training.

Diagnostische beoordelingen

Stel je een diagnostische beoordeling voor als een voorproefje of een voorafgaande test die is ontworpen om trainers te helpen inzicht te krijgen in de sterke punten van deelnemers en gebieden waar wat extra ondersteuning nuttig zou kunnen zijn, voordat ze aan de training beginnen. Soms kan een vergelijkbare test worden afgenomen na de training om te evalueren of de deelnemers de trainingsdoelen van de cursus hebben behaald.

Belangrijkste kenmerk: voordat de training begint.

Psychologische beoordelingen

Een psychologische beoordeling is als een diepe duik in de manier waarop iemand denkt, leert, zich voelt en zich gedraagt. Zie het als een verzameling tests en procedures die een compleet beeld geven van iemands functioneren. Het is niet zomaar een beoordeling, het is een persoonlijke reis door de fascinerende wereld van geest en gedrag [2].

Twee nuttige voorbeelden van psychologische beoordelingen

Persoonlijkheidsbeoordeling

Deze test heeft een dubbel doel: het maken van een levendig mozaïek van iemands persoonlijkheid of het vaststellen van unieke karaktertrekken. Ontdek de wereld van persoonlijkheidstests—dynamische tools die persoonlijke ontwikkelingsdoelen ondersteunen, carrièretrajecten begeleiden en de teamdynamiek verbeteren.

Belangrijkste kenmerken: focus op individuele eigenschappen, voorspellen van gedrag, verschillende toepassingen.

Intelligentiebeoordeling

Een intelligentietest is een methodische beoordeling die gemaakt is om de cognitieve scherpte en vaardigheid te meten. Er wordt gekeken naar het probleemoplossend vermogen, logisch redeneervermogen, geheugen en andere slimme talenten. Het gaat allemaal om het begrijpen van de geest. Waar blinken je deelnemers in uit en waarin willen ze nog groeien? Een duidelijk beeld van iemands leervermogen kan helpen om daarop verder te bouwen.

Belangrijkste kenmerken: richt zich op individuele cognitieve vaardigheden, het meten en bepalen van de cognitieve mogelijkheden.

Objectieve en subjectieve beoordelingen

Trainers gebruiken twee belangrijke methoden: objectieve en subjectieve beoordelingen om het leren van de deelnemers te meten. Objectieve tests, zoals meerkeuze-quizzen en invuloefeningen, zoomen in op specifieke feiten en concepten. Deze beoordeling gebeurt meestal met een matrix of geautomatiseerde scores, wat zorgt voor een eerlijke en consistente beoordeling.

Subjectieve beoordelingen daarentegen dagen deelnemers uit om kennis toe te passen en hun kritische denkvermogen te tonen. Denk aan essays, portfolio's, afstudeerprojecten en mondelinge presentaties. Hier is de beoordeling meer gericht op de algehele kwaliteit van het werk van een deelnemer dan op het geven van specifieke juiste antwoorden. Het is een dynamisch duo dat zowel kennis als praktische toepassing weergeeft.

Drie nuttige voorbeelden van objectieve beoordelingen

Meerkeuze-tests

Het doel van een meerkeuze-test is om iemands begrip en kennis van een bepaald onderwerp te beoordelen door een reeks vragen te presenteren, elk met verschillende antwoordmogelijkheden. De deelnemers moeten het juiste antwoord kiezen uit de aangeboden opties. Het kan worden gebruikt als een formatieve, summatieve of diagnostische beoordeling.

Belangrijkste kenmerken: gericht op het beoordelen van kennis, efficiënt, gestandaardiseerd, gemakkelijk schaalbaar.

Waar/onwaar test

In een waar/onwaar test wordt de leerling gevraagd om te beoordelen of de feitelijke informatie over een bepaald onderwerp begrepen wordt. Elk onderdeel bevat een stelling en het is hun taak om te bepalen of die waar of onwaar is op basis van hun kennis over het onderwerp. Het is een eenvoudige oefening van het sorteren van informatie om tot de juiste antwoorden te komen. Het kan worden gebruikt als een formatieve, summatieve of diagnostische beoordeling.

Belangrijkste kenmerken: gericht op het beoordelen van kennis, efficiënt, gestandaardiseerd, gemakkelijk schaalbaar.

'Vul de lege vakken in' test

Een 'vul de lege vakken in' test lijkt een beetje op een woordpuzzel. Deelnemers krijgen een zin met een aantal ontbrekende woorden en het is hun taak om die lege plekken in te vullen met behulp van wat ze weten over het onderwerp. Het is een manier om te laten zien wat ze geleerd hebben. Het kan gebruikt worden als een formatieve, summatieve of diagnostische beoordeling.

Breng je beoordeling tot leven met Easy LMS

Ontdek de magie van Easy LMS — een eenvoudige manier om leuke beoordelingen te maken! Stel je dit voor: objectieve beoordelingen worden naadloos verweven in je trainingstraject, of het nu aan het begin, in het midden of aan het einde van het leertraject is. Je kan onze volwaardige Examen-bouwer gebruiken om een beoordeling te maken! Denk aan meerkeuze-, waar/onwaar of 'vul de lege vakken in' tests net zoveel als jij wilt. Importeer vragen of bouw je beoordeling helemaal opnieuw op volgens jouw behoeften. Natuurlijk, met de optie van aanpasbare vormgeving!

Stel je voor: objectieve beoordelingen zijn naadloos verweven in je trainingstraject, of het nu aan het begin, in het midden of aan het einde van het leertraject is.

En hier komt het beste: combineer je beoordeling, test, examens of hoe je ze ook noemt in het leertraject van je voorkeur! Met Easy LMS kan je examens combineren met cursussen, waardoor jij de touwtjes in handen hebt als ultieme gids bij het bepalen van een leertraject. Pas de volgorde aan voor een maximaal leereffect. Hiervoor is de Academie add-on beschikbaar, waarmee je voor elke klant een gepersonaliseerde leeromgeving kan maken. Bewaar je klanten en hun tests allemaal op één plek, om het voor jou gemakkelijk te maken!

Nuttige bronnen

 1. American Intercontinental University
 2. American Psychological Association
 3. TAO testing

Veelgestelde vragen

Meer informatie ophalen

Wat is online examinering

Wat is online examinering

Online examinering is het online afnemen van een toets om de kennis van deelnemers over een bepaald onderwerp te toetsen. Vroeger moest iedereen op hetzelfde...

Lees meer