Verktyg för onlineuppgifter: enkelt och intuitivt

Skapa uppgifter som ger dina anställda insyn i sina personligheter och arbetsfärdigheter. Lär dig mer om dem och placera dem där de kan frodas på företaget!

Skapa utfallsbaserade uppgifter med olika frågetyper

Bestäm vad ditt önskade utfall är, och välj därefter vilken typ av uppgift som du vill ha. Använd alternativer Flera kategorier om deltagarna kan hamna in i fler än en kategori, t.ex. i ett personlighetstest. Överväg alternativet med en Enkel skala när deltagare kan hamna inom en specifik kategori på en skala. Det är ett utmärkt alternativ för placerings- eller nivåtester.

Använd verktyget för att sätta samman en uppgift med olika frågetyper, skapa kategorier och tilldela poäng! Deltagare kommer att få personliga resultat baserat på sina svar. Använd bilder för att avslöja var de passar in. Gör det roligt och tydligt!

Våra beteendeinställningar ger dig komplett kontroll över hur dina anställda genomför uppgiften. Två populära alternativ är att använda utgångsdatum och ett begränsat antal med försök.

Dela det omedelbart och samla deltagarinformation

Gör uppgiften tillgänglig till dina kollegor med ett offentligt URL, eller publicera det på din webbsida eller ditt intranät. Du kan begära att dina deltagare anger sina namn eller annan specifik information. Eller så gör du det öppet för vem som helst. Det är helt upp till dig!

Du kan också lägga till uppgifter i kurser. Kombinera ditt lärinnehåll med ett personlighetstest för att öka engagemanget! När du delar en uppgift genom en kurs kan du begränsa åtkomst med en inbjudan till kursen.

Analysera och få insyn

Vårt verktyg för onlineuppgifter förser dig med all data som du behöver för att få en komplett överblick. Se omedelbart vilka kategorier som dina anställda passar bäst i, eller vilken färdighetsnivå som de befinner sig på. Gå ner på djupet med vår Excel-export. Få all data som du behöver med ett enda klick!

Boosta din digitala personalutbildning med Easy LMS

Starta gratis provperiod

Vill du lära dig om funktionerna som ditt företag kan dra nytta av?

Upptäck funktioner i Easy LMS