Mikä on Scorm? Käsite ja määritelmä

What is SCORM
Priscila
Written by Priscila Marketing
Posted on
Reading time 3 minutes

Mitä Scorm tarkoittaa?

Mistä nimi Scorm tulee? Scrom on lyhenne, joka tulee englannin kielen sanoista Shareable Content Object Reference Model. Scorm

tarkoittaa erityistä tapaa yhdistää oppimisen hallintajärjestelmä ja kurssisisällöt, jotta ne voidaan jakaa muissa Scorm-yhteensopivissa järjestelmissä. Lyhyesti sanottuna Scorm kokoaa kurssisisällöt yhteen ja mahdollistaa niiden jakamisen muissa järjestelmissä.

Mikä on Scorm, historia lyhyesti

Ennen syvempää paneutumista Scormin käsitteeseen ja sen määritelmään on hyvä tutustua Scormin lyhyeen historiaan. Scormin ovat kehittäneet yhteistyössä 'Advanced Distributed Learning (ADL) initiative' ja Yhdysvaltain puolustusministeriö (DoD). Scorm ei ole avoin standardi, vaikka se on tänä päivänä yleisesti hyväksytty. Kyseessä on sen sijaan De facto -standardi.

Scormista on olemassa kolme eri versiota:

  • Scorm 1.1: Tammikuussa vuonna 2001 julkaistu ensimmäinen versio, ei laajalle levinnyt.
  • Scorm 1.2: Toinen ja paranneltu versio ensimmäisestä versiosta 1.1. Korjasi useita 1.1-version sisältämiä ongelmia ja levisi laajalle. Julkaistiin lokakuussa 2001.
  • Scorm 2004: Monimutkaisempi Scorm-versio, joka kehitettiin sisällön sekvensoinnin tueksi. Julkaistiin tammikuussa 2004.
  • Scorm on siis aika vanha keksintö internetin lyhyellä aikakaudella mitattuna.

Mikä on Scorm-paketti?

Mikä on Scorm-paketti? Scorm-paketti on XML-tiedosto, joka sisältää kaiken Scorm-yhteensopivassa LMS-järjestelmässä luodun kurssin toimintaan tarvittavan tiedon. 

Mikä on Scorm-yhteensopiva LMS-järjestelmä?

Mitä tarkoittaa Scorm-yhteensopiva? Scorm-yhteensopivaan LMS-järjestelmään (oppimisen hallintajärjestelmä) voidaan liittää kaikki Scorm-yhteensopiva sisältö, joka voidaan taas jakaa käyttäjille LMS-järjestelmän välityksellä.

Scorm-ohjelmointirajapinta

Vuoden 2004 Scorm-versioon lisättiin lisäosa, joka kuvaa sisältöobjektien ja oppimisen hallintajärjestelmien välillä tapahtuvassa kommunikaatiossa käytettävää runtime-ohjelmointirajapintaa ja datamallia.

SCORM- vs Tin Can -ohjelmointirajapinta

Vertaillaan lyhyesti SCORM:ia ja Tin Cania. Scormin julkaisusta on nyt jo yli vuosikymmen. Ajat ovat muuttuneet ja kouluttajien vaatimukset kasvaneet. Vuonna 2011 julkaistiin Scormin uuden sukupolven versio, joka nimettiin Tin Can API:ksi. Tin Can nimettiin uudelleen Experience API:ksi vuoden 2013 huhtikuussa, mutta useimmat viittaavat siihen edelleen Tin Can API:n nimellä. Koska Tin Can on DoD:in ylläpitämä, se ei ole standardiltaan avoin.

Scormin haittapuolet

Nopealla vilkaisulla Scorm kuulostaa oikein pätevältä järjestelmältä, koska kukapa ei haluaisi jakaa sisältöä muiden järjestelmien välillä? No, kovin moni ei, sillä järjestelmiä vaihdellaan ja niiden välisiä sisältöjä siirretään muista järjestelmistä oppimisen hallintajärjestelmiin hyvin harvoin. Scorm rajoittaa LMS-järjestelmän kehittelyä, sillä järjestelmän pitää olla yhteensopiva Scormin kanssa, eikä se aina salli uusimpia innovaatioita. Täydellisen Scorm-yhteensopivuuden aikaansaamiseksi LMS-järjestelmään tulee lisätä valtavasti koodia, mikä kasvattaa LMS-järjestelmän kehittelyn kustannuksia – rahan voisi käyttää myös moneen tärkeämpään asiaan.

Scorm ja Easy LMS

Käsitellään lopuksi vielä scormia ja LMS-järjestelmää. Useimmille asiakkaillemme Scorm ei merkitse paljoa, sillä heille tärkeintä on kauniiden, innostavien ja tehokkaiden kurssien luominen ja jakaminen opiskelijoille. LMS-järjestelmämme ei tästä syystä ole täysin Scorm-yhteensopiva. Yhtiöasiakkaillemme tarjoamme myös mahdollisuuden Scorm-pakettien luomiseen, jotta kurssien siirtäminen järjestelmästämme muihin Scorm-yhteensopiviin järjestelmiin sujuisi vaivatta. LMS-järjestelmäämme ei ole mahdollista tuoda Scorm-tiedostoja muista LMS-järjestelmistä.

Haluatko kuulla lisää?

Haluatko tietää lisää LMS-järjestelmästämme? Sovi kanssamme LMS-demon esittelystä.

Usein kysytyt kysymykset

Aloita käyttö EasyLMS:n kanssa

Pyydä ilmainen esittelykierrosorStart your free trial

Dig deeper

Synchronous vs. asynchronous learning

Synchronous vs. asynchronous learning

Due to the digital era that we live in, we are overwhelmed by new learning technologies. All these new technologies have one thing in common;...

Read more