Hva slags typer tester finnes?

Det finnes flere forskjellige typer tester som brukes i utdanning. Alle typene har forskjellige formål under og etter undervisningen. Denne artikkelen forklarer hvilke tester som er de viktigste under utviklingen og implementeringen av din undervisning.

Knowly
Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 3 minutes

Pre-test eller diagnostisk test

Før man lager undervisningen, er det viktig å vite hva slags studenter man lager undervisningen til. Målet ditt er å bli kjent med studentenes styrker, svakheter, ferdighetsnivået og kunnskapsnivået de har før de begynner med undervisningen. Basert på dataen du har samlet inn, kan du bygge opp din egen undervisning.

Formative tester

Formative tester brukes i det man skal starte med å utvikle undervisningen. Målet er å holde et øye med læringen til studentene for å kunne gi tilbakemelding. Disse hjelper til å identifisere de første hullene i undervisningen. Basert på denne tilbakemeldingen får du vite hva du må fokusere mer på videre i undervisningen din.

Summative tester

Summative tester har som mål å teste i hvilken grad de viktigste målene i slutten av en undervisning har blitt nådd. Men den måler også mer: Effektivitet i læring, reaksjoner på undervisningen og fordelene på lenger sikt. Disse langtidsfordelene kan måles ved å følge opp studentene som deltar på kurset ditt, eller ved testing. Slik får du muligheten til å se om og hvordan de bruker opplært kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Les mer om formative og summative tester.

Bekreftende tester

Når undervisningen din har blitt implementert i et klasserom, er det fortsatt viktig å ta tester. Målet med bekreftende tester er å finne ut om undervisningen fortsatt er en suksess etter ett år, for eksempel, og om det du lærer bort fortsatt er relevant. Du kan si at en bekreftende tekst er en omfattende form for summativ test.

Normhenvisende test

Denne sammenligner studentens prestasjon i forhold til en gjennomsnittlig norm. Dette kan være en gjennomsnittlig nasjonal norm i, for eksempel, historiefaget. Et annet eksempel er når læreren sammenligner en gjennomsnittlig karakter til en av studentene mot gjennomsnittet for skolen generelt.

Kriteriehenvisende test

Denne måler studentens prestasjon opp mot en bestemt andel forhåndsbestemte kriterier eller undervisningsstandarder. Den sjekker om studenten kan forventes å kunne være i stand til å utføre en bestemt del av undervisningen. Kriteriehenvisende tester brukes til å evaluere et spesifikt kunnskapsområde eller bestemte ferdigheter, det er en test som vurderer pensumet som undervises i et fag.

Ipsativ test

Denne måler prestasjonen til en student i forhold til tidligere prestasjoner fra samme student. Denne metoden brukes når man skal forbedre seg selv ved å sammenligne med tidligere resultater. Du sammenligner ikke deg selv med andre studenter, noe som kan på virke selvtilliten negativt.

Les mer om testmetoder og strategier og målet med testing og evaluering eller les mer om verktøyet vårt.

Nyttige ressurser

Edudemic

Ofte stilte spørsmål

✔️ Hvilke type tester finnes der ute?
Pre-tester eller diagnostiske tester, formative tester, summative tester, bekreftende tester, normhenvisende tester, kriteriehenvisende tester og ipsative tester.

Gå i dybden

Hva er eksaminering på nett?

Hva er eksaminering på nett?

Eksaminering på nett betyr at man utfører en prøve på nett for å måle kunnskapen til deltakerne i et gitt emne. I gamledager måtte alle...

Les mer