8 popularnych rodzajów programów szkoleniowych dla pracowników

Wartość szkolenia pracowników jest oczywista. Jeśli nadamy im priorytet, przyczynią się one do wzrostu przychodów na pracownika nawet o 281% i marży zysku o 24%. Takie wyniki można osiągnąć dzięki ukierunkowanym szkoleniom, które odpowiadają potrzebom i aspiracjom oraz podnoszą umiejętności i zwiększają motywację. Jeśli znalezienie właściwej ścieżki stanowi dla ciebie wyzwanie, zwróć się o pomoc do wyspecjalizowanych firm szkoleniowych. W ich ofercie znajdziesz dostosowane do twoich potrzeb programy standardowe, jak i spersonalizowane rozwiązania. A teraz poznaj 8 najpopularniejszych programów szkoleniowych dla pracowników!

Caroline
Content Manager & HR Officer
Data publikacji:
Zaktualizowano:
Czas czytania: 9 minut

Odwiedź naszą specjalną stronę dla konsultantów szkoleniowych!

 

Spis treści

 1. Szkolenie orientacyjne
 2. Szkolenie wdrożeniowe (onboarding)
 3. Trening kompetencji twardych
 4. Trening umiejętności miękkich
 5. Szkolenie w zakresie produktów lub usług
 6. Szkolenie w zakresie zgodności
 7. Szkolenie franczyzowe
 8. Szkolenie z zakresu przywództwa
 9. Jak tworzyć różne rodzaje programów szkolenia pracowników?
 10. Jak Easy LMS może mnie wspierać, jako trenera, we wdrażaniu wszelkiego rodzaju szkoleń pracowników w różnych organizacjach?

Rodzaje programów szkoleniowych dla pracowników

Przyjrzyjmy się ośmiu najpopularniejszym rodzajom. [1]

1. Szkolenie orientacyjne

Szkolenie orientacyjne polega przede wszystkim na powitaniu i wprowadzeniu nowych pracowników do firmy. Zasadniczo zaznajamia ich z podstawami działania organizacji. Zazwyczaj jest to szkolenie jednodniowe obejmujące następujące zagadnienia:

 • Wizja i podstawowe wartości firmy
 • Kultura i polityka firmy
 • Struktura organizacyjna
 • Przedstawienie i oprowadzenie po biurze
 • Obowiązkowe dokumenty dotyczące zatrudnienia
 • Procedury administracyjne, takie jak utworzenie danych logowania
  i przygotowanie miejsca pracy

2. Szkolenie wdrożeniowe (onboarding)

Podczas gdy szkolenie orientacyjne dotyczy ogólnych zagadnień, szkolenie wdrożeniowe jest zaprojektowane w ten sposób, aby pracownicy możliwie jak najszybciej stali się produktywni. Szkolenie onboardingowe jest dostosowane do konkretnego stanowiska; w związku z tym długość programu waha się od kilku tygodni do kilku miesięcy. Solidny program wdrożeniowy uwzględnia następujące obszary [2]:

 • Zgodność: polega na nauczeniu nowych pracowników podstawowych zasad obowiązujących w organizacji.
 • Klarowność: zapewnia, że pracownicy znają i rozumieją zakres swoich obowiązków oraz wiedzą, jak skutecznie pracować na stanowisku.
 • Kultura: polega na przekazaniu formalnych i nieformalnych norm obowiązujących w organizacji już od pierwszej interakcji.
 • Relacje: oznacza relacje ze współpracownikami i poczucie przynależności do zespołu, na przykład poprzez jasne komunikowanie oczekiwań.

Przeczytaj więcej na temat szkoleń wdrożeniowych.

3. Trening kompetencji twardych

Na każdym stanowisku pracy wymagane są konkretne i mierzalne umiejętności twarde. Przykładem mogą być umiejętności kodowania inżyniera oprogramowania. Dzięki ukierunkowanym szkoleniom w zakresie kompetencji twardych pracownicy doskonalą swoje umiejętności, czy to w celu uzupełnienia braków, czy osiągnięcia mistrzostwa. Szkolenie to szczególnie nadaje się do outsourcingu do firm zewnętrznych, tym samym uwalnia zasoby firmy.

4. Trening kompetencji miękkich

Sukces nie opiera się wyłącznie na wiedzy technicznej.

Sukces nie opiera się wyłącznie na wiedzy technicznej. Umiejętności miękkie odgrywają kluczową rolę w napędzaniu kariery zawodowej. Wyobraź je sobie jako połączenie cech osobowości, zachowań i wiedzy społecznej. Rozwijają sprawność w zakresie komunikacji, współpracy i rozwiązywania konfliktów. Podobnie jak w przypadku poprzednich szkoleń firmy często zlecają szkolenia w zakresie kompetencji miękkich podmiotom zewnętrznym.

Stosowanie szkoleń z zakresu umiejętności miękkich transformuje organizacje, kształtując ich pożądaną kulturę korporacyjną i wzbogaca więzi zawodowe.
Ta podróż zagłębia się w istotne obszary:

 • Umiejętność słuchania
 • Skuteczna komunikacja
 • Płynna praca zespołowa
 • Zdolność adaptacji
 • Wystąpienia publiczne

5. Szkolenie w zakresie produktów lub usług

Wyobraź sobie szkolenie dotyczące produktu lub usługi jako dynamiczny program, który odkrywa wszystkie tajniki waszej oferty dla pracowników. To nie jest zwykłe szkolenie – to klucz do umożliwienia zespołowi doskonalenia się na pełnionych stanowiskach. Przekonasz się, że to szkolenie jest płynnie wplecione w procesy onboardingu, dzięki czemu wszyscy wystartują
z odpowiedniego miejsca. Ale to nie wszystko – gdy firma wprowadza istotne aktualizacje produktów lub usług, szkolenie to staje się dedykowanym odświeżeniem wiedzy dla pracowników.

6. Szkolenie w zakresie zgodności

Szkolenie w zakresie zgodności stanowi kluczowy element utrzymania porządku
w miejscu pracy.

Szkolenie w zakresie zgodności zapewnia pracownikom możliwość zapoznania się z przepisami i regulaminami związanymi z pracą. Występuje
w różnych formach, niektóre obejmują branże, inne zaś skupiają się na konkretnych stanowiskach. Szkolenie to jest obowiązkowe i często wiąże się z rygorystycznymi harmonogramami, co gwarantuje, że zarówno firma jak i pracownicy przestrzegają prawa. Stanowi kluczowy element utrzymania porządku w miejscu pracy.

Co więcej, przepisy regionalne zwykle wymagają corocznego ukończenia odpowiedniego szkolenia w zakresie zgodności. Dzięki temu pracownicy są na bieżąco z wymaganiami i najlepszymi praktykami obowiązującymi w miejscu pracy. Organy regulacyjne zazwyczaj oferują własne szkolenia w zakresie zgodności, ale nie zawsze – czasami koncentrują się na ocenach. W takich przypadkach wiele firm szkoleniowych podejmuje działania, aby zapewnić kompleksowe szkolenia w zakresie zgodności.

7. Szkolenie franczyzowe

Szkolenie franczyzowe rozpoczyna się, gdy franczyzobiorca podpisze umowę
z franczyzodawcą tuż przed rozpoczęciem swojej przygody z franczyzą. Programy te zajmują centralne miejsce w doskonaleniu umiejętności pracowników franczyzy, przekształcając ich w ambasadorów marki, którzy wyróżniają się na wybranych terytoriach. Wielu franczyzodawców współpracuje z zewnętrznymi konsultantami, aby uczynić to doświadczenie naprawdę wyjątkowym.

Jeśli prowadzisz franczyzę, chcesz zachować spójność procesów i produktów we wszystkich jednostkach franczyzowych. Może to być dość trudne, zwłaszcza jeśli procesy i produkty często się zmieniają. Specjalny zespół szkoleniowy z centrali może zapewnić edukację na miejscu, aby  pracownicy otrzymywali na bieżąco informacje.

8. Szkolenie z zakresu przywództwa

Program szkoleniowy z zakresu przywództwa to ustrukturyzowane doświadczenie, którego celem jest pomoc jednostkom w rozwijaniu
i doskonaleniu umiejętności oraz zdolności przywódczych. Te wciągające doświadczenia łączą wnikliwą teorię i praktykę, obejmujące spektrum dynamicznych tematów: od opanowania zasad skutecznej komunikacji
i podejmowania decyzji po sztukę planowania strategicznego, kierowanie zespołem i dbanie o rozwój osobisty.

Programy szkoleniowe dla przywódców mogą przybierać różne formy, takie jak warsztaty, seminaria, zajęcia lub kursy online. Każdy może korzystać z tej formy szkoleń – zarówno osoby rozpoczynające karierę, jak i doświadczeni menedżerowie wyższego szczebla.

Co leży u podstaw programu szkoleniowego dla przywódców? Przekazywanie pracownikom mądrości, umiejętności i niezachwianej pewności siebie, aby mogli kierować, przewodzić i osiągać sukcesy. Ta transformacja często nabiera kształtu dzięki partnerstwu z firmami szkoleniowymi.

Doładuj swoją ofertę szkoleniową

Jesteś konsultantem i chcesz szkolić jednocześnie wielu klientów bez wykonywania dodatkowych zadań administracyjnych?
Easy LMS to narzędzie online nr 1 dla aktywnych konsultantów szkoleniowych. Zminimalizuj wysiłek, a zmaksymalizuj czas i efekty szkoleń! Skoncentruj się na tym, co ważne.

Odwiedź naszą specjalną stronę dla konsultantów szkoleniowych!

Jak tworzyć różne rodzaje programów szkolenia pracowników?

Tworzenie programów szkoleniowych dla pracowników wymaga przemyślanego podejścia, które dostosowuje doświadczenia edukacyjne do różnych potrzeb i celów. Oto plan działania, który pomoże ci zacząć:

 1. Zidentyfikuj cele: określ szczegółowe cele programów szkoleniowych.
  Czy celem jest doskonalenie umiejętności technicznych, wspieranie pracy zespołowej, doskonalenie przywództwa, czy może coś innego?
 2. Ustal potrzeby odbiorców: zrozum różnorodne potrzeby pracowników.
  Weź pod uwagę ich stanowiska, poziomy umiejętności, preferencje dotyczące uczenia się i wszelkie luki w wiedzy.
 3. Wybierz formaty szkoleń: wybierz formaty dopasowane do celów oraz odbiorców. Połącz je, aby uzyskać najlepsze efekty! Opcje obejmują:
  • Warsztaty i seminaria: interaktywne sesje umożliwiające naukę praktyczną.
  • E-learning i kursy online: elastyczna nauka we własnym tempie, dostępna z dowolnego miejsca.
  • Szkolenie na stanowisku: nauka podczas wykonywania zadań
   w rzeczywistych sytuacjach zawodowych.
  • Mentoring i coaching: łączenie doświadczonych pracowników
   z nowicjuszami.
  • Konferencje i webinaria: wydarzenia zewnętrzne umożliwiające zapoznanie się z trendami branżowymi.
  • Odgrywanie ról i symulacje: wciągające scenariusze ćwiczące umiejętności.
 4. Projektuj i dostosowuj treści: twórz odpowiednie treści, które są zgodne
  z celami i odbiorcami. Należą do nich między innymi:
  • Dbanie o zasoby: gromadzenie artykułów, filmów i materiałów do samodzielnej nauki.
  • Tworzenie modułów: strukturyzacja treści w łatwe do zarządzania jednostki.
  • Elementy interaktywne: zawierające quizy, dyskusje, studia przypadków itp.
 5. Korzystaj z technologii: używaj systemów zarządzania nauczaniem (LMS), aby skutecznie organizować, śledzić postępy i dostarczać treści szkoleniowe.
 6. Mierz wyniki: ustal jasne punkty odniesienia, aby ocenić sukces każdego programu szkoleniowego. Śledź wskaźniki, takie jak poprawa wydajności, redukcja błędów lub zwiększone zaangażowanie pracowników.
 7. Powtarzaj i ulepszaj: szkolenie jest procesem ciągłym. Regularnie oceniaj skuteczność swoich programów i udoskonalaj je w oparciu o opinie i wyniki (uczestników).

Pamiętaj, że nie ma uniwersalnego rozwiązania dla skutecznego szkolenia. Jako trener musisz dostosowywać programy szkoleniowe do unikalnych potrzeb pracowników swojego klienta. Takie podejście przyniesie najlepsze rezultaty i będzie sprzyjać kulturze ciągłego uczenia się i rozwoju, ostatecznie dbając o satysfakcję twoich klientów.

Chcieć wiedzieć więcej? Sprawdź nasz przewodnik krok po kroku w zakresie tworzenia programów szkoleniowych dla pracowników.

Jak Easy LMS może mnie wspierać, jako trenera, we wdrażaniu wszelkiego rodzaju szkoleń pracowników w różnych organizacjach?

Easy LMS oferuje niezwykłe rozwiązanie online do bezproblemowego wdrażania ciągłych szkoleń pracowników w wielu organizacjach. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia skuteczne zarządzanie czasem i osiąganie doskonałości szkoleniowej. Ten LMS nr 1 został specjalnie zaprojektowany
w celu wyeliminowania kłopotów związanych z powtarzalnymi zadaniami, zapewniając przestrzeń mentalną do dostarczania twoim klientom szkoleń
na najwyższym poziomie.

Jedna przestrzeń online, wiele Akademii

Szczególnie wygodną funkcją jest Akademia Easy LMS – w jednej wirtualnej lokalizacji bez wysiłku możesz zarządzać całym procesem edukacyjnym. Zorganizuj swoją pracę konsultingową, tworząc wiele Akademii. To rozwiązanie umożliwia skuteczne ponowne wykorzystanie tych samych materiałów wśród wielu klientów, a jednocześnie gwarantuje każdemu klientowi korzystanie
z własnego, spersonalizowanego portalu edukacyjnego zgodnego
z brandingiem jego firmy. Pójdź o krok dalej, wybierając unikalne języki, sposoby logowania i metody zapraszania na Kursy dla każdego portalu edukacyjnego.

Przydatne zasoby

1. University of Minnesota 
2. SHRM

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Zalety i wady szkolenia pracowników

Zalety i wady szkolenia pracowników

Jako trener rozumiesz, że szkolenia pracowników mają więcej zalet niż wad. Chcąc przekonać twoich potencjalnych klientów i zapewnić Ci stały napływ zleceń, przygotowaliśmy wyczerpującą listę...

Czytaj więcej