Vad finns det för olika typer av bedömningar?

Det finns flera olika typer av bedömningar som används inom utbildning, alla med olika syften. Här går vi igenom de bedömningar som är viktigast under utvecklingen och implementeringen av din undervisning.

Knowly
Content writer
Publicerad den
Lästid 3 minutes

Förbedömning eller diagnostiskt prov

Innan du skapar undervisningsmaterialet så behöver du veta vilka elever som du ska undervisa. Ditt mål är att bekanta dig med elevernas styrkor, svagheter, samt vilka förkunskaper eller färdigheter som de besitter innan de börjar med utbildningen. Tanken är att du skapar ditt undervisningsmaterial i enlighet med den data som du samlar.

Formativ bedömning

Formativ bedömning används som ett första steg i att utveckla ditt undervisningmaterial. Målet är att hålla elevernas inlärning under uppsikt och få feedback som du kan använda för att utveckla ditt material.

Summativ bedömning

En summativ bedömning har i syfte att utvärdera till vilken grad som målen för undervisingen har uppnåtts. Den mäter även: hur effektivt lärandet är, hur elever reagerar på undervisningen och vilka fördelar som kunskaperna har på sikt. De långsiktiga fördelarna kan avgöras genom att hålla koll på elever som går din kurs eller gör ditt test. Du kan se om och hur elever använder sig av de kunskaper, färdigheter och åsikter som de lärt sig.

Läs mer om formativa och summativa bedömningar.

Bekräftande bedömning

När undervisningen har tillämpats i klassrummet så är det dags för en ny bedömning. Målet med bekräftande bedömningar är att ta reda om kunskaperna från din utbildning fortfarande är i effekt efter t.ex. ett år. Man skulle kunna säga att bekräftande bedömningar är en mer utförlig version av summativa bedömningar.

Bedömning med relativ betygsättning

Den här typen av bedömning jämför en elevs prestationer gentemot normens genomsnitt. Normen kan vara t.ex. det nationella genomsnittet för ämnet Historia. Ett annat exempel är om en lärare jämför klassens genomsnittliga betyg med genomsnittet i hela skolan.

Bedömning med målrelaterad betygsättning

Dessa mäter en elevs prestationer gentemot förbestämda kunskapskriterier. Bedömningar med målrelaterad betygsättning hjälper läraren att se vad en elev behöver veta och kunna göra under olika delar av utbildningen. De är till för att utvärdera specifika kunskapsbanker eller färdigheter, och används för att bl.a. evaluera kursplaner.

Ipsativ bedömning

Ipsativa bedömningar mäter en elevs prestationer gentemot elevens tidigare resultat. Syftet är att få elever att göra bättre ifrån sig genom att jämföra deras nuvarande resultat med hur de har presterat tidigare. Ipsativa bedömningar jämför inte olika elevers resultat med varandra.

Läs mer om metoder och strategier för bedömningar och målsättning för bedömning och utvärdering.

Användbara källor

Edudemic

FAQ (Vanliga frågor)

✔️ Vad finns det för olika typer av bedömningar?
Förbedömningar eller diagnostiska prov, formativa bedömningar, summativa bedömningar, bekräftande bedömningar, bedömningar med relativ betygsättning, bedömningar med målrelaterad betygsättning och ipsativa bedömningar.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Vad är ett onlineprov?

Vad är ett onlineprov?

Ett onlineprov är ett prov eller test online som har i syfte att mäta kunskaper hos deltagare inom ett givet ämne. Förr i tiden var...

Läs mer